ILOVAN Oana-Ramona, DULAMĂ Maria Eliza
CREATIVITATE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

 
  PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE COGNITIVE
   
  978-973-595-100-9
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: În acest volum, sunt prezentate lucrările de la Conferinţa naţională „ŞTIINŢĂ, CREATIVITATE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE” şi de la Expoziţia de „PRODUSE REALIZABILE DE CĂTRE COPII”, care a avut loc în 21 noiembrie 2009, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, coordonată de conf. univ. dr. Maria Eliza Dulamă. Conferinţa şi expoziţia au fost deschise practicienilor şi cercetătorilor din învăţământul preşcolar şi primar, interesaţi de realizarea unor activităţi şi produse de bună calitate. Conferinţa a fost iniţiată pornind de la aspectele observate în analiza produselor româneşti existente pe piaţă, în special, cele din domeniul confecţii, tricotaje, ceramică, prin comparaţie cu produsele realizate în alte ţări. Remarcând faptul că în industria uşoară românească se manifestă puţină creativitate şi slabă adaptare la cerinţele actuale ale pieţei, ne-am propus să stimulăm creativitatea profesorilor, a învăţătorilor şi a educatoarelor, prin crearea unui cadru optim de manisfestare, de dialog analitic şi critic şi de preluare de modele, vizând ca aceştia, la rândul lor, să le ofere copiilor posibilitatea de a fi creativi. Un scop indirect este de a educa părinţii copiilor în alegerea produselor pe care le cumpără şi în realizarea la locul de muncă a unor produse care încorporează elemente de creativitate, pentru a răspunde nevoilor actuale ale pieţei.