DAVID Nicoleta
ŢARA ZARANDULUI STUDIU DE GEOGRAFIE REGIONALĂ

 
  GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  978-973-610-990-4
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Asemeni altor „ţări” aflate pe întinsul României, cum ar fi cele ale Oaşului, Maramureşului, Lăpuşului, Chioarului, Silvaniei sau Năsăudului, ce au văzut lumina tiparului deja, lucrarea de faţă, intitulată „Ţara Zărandului - studiu de geografie regională”, reprezintă prima abordare complexă a vechii „ţări”, iar faptul că localitatea Brad, unde m-am născut şi copilărit este centrul de referinţă al spaţiului geografic respectiv m-a determinat să îmi desfăşor munca de cercetare pe meleagurile natale. Activitatea de informare şi cercetare necesară realizării prezentei lucrări s-a bazat pe observaţii directe în teren, în mai multe etape din perioada 2001-2007. Ea reprezintă finalizarea cercetărilor mai vechi realizate în cadrul stagiului de pregătire pentru obţinerea gradului didactic I, când am elaborat lucrarea intitulată „Municipiul Brad ca pol de gravitaţie regională”. Înfăţişarea Ţării Zărandului este surprinsă în mai multe perioade istorice şi este tratată comparativ cu a altor regiuni geografice, aceasta pentru a da o notă de unitate spaţială, deoarece unitatea geografică menţionată reprezintă parte integrantă a unui teritoriu unitar în spaţiu şi timp, România.