PUŞCAŞ Angelica
ASCULTĂRI DIN LUMEA SATULUI: INTRODUCERE ÎN ETNOGRAFIE

 
  STUDII EUROPENE, ANTROPOLOGIE CULTURALĂ
   
  978-973-610-971-3 GENERAL 978-973-610-972-0 SPECIFIC
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea se dorește, prin demersul său structural și prin nuanțele informației integrate un stimulent pentru segmentul tânăr de populație, îndeosebi, dar și pentru un public mai larg, activ pe o plajă vastă, sub raport profesional. Scriitura balansează intenționat între savoarea graiului tradițional și un stil științific, rezultanta fiind un discurs eclectic, capabil să suscite curiozitatea, atribut pe care de altfel am „pariat” în resuscitarea interesului pentru reperele identitare ale civilizației și culturii noastre populare. Privilegiul, ca națiune, de a fi posesorii unui patrimoniu antropologic generos, încă viu și cu valențe de o înaltă reverberație, ne obligă să ne cunoaștem ascendența, să ni-o asumăn și să facem din rădăcinile noastre, ancore culturale, care să valorizeze într-o lume estompată identitar, atât de globalizare, cât și de o dinamică fără precedent a informației. Din punct de vedere tematic, în acest prim volum, vorbim mai mult de o incursiune care să interrelaționeze sistemic un complex de dimensiuni materiale și spirituale: taxonomia unităților teritorial-etnografice, o posibilă clasificare a gospodăriilor și locuințelor, o radiografie a culturii-preurbane Cucuteni, activități economice și meșteșuguri, obiceiuri și tradiții din ciclul muncii, facultăți spirituale ale umanului...