LUMPERDEAN Ioan, SALANȚĂ-ROVINARU Mihaela, GRÄF Rudolf
ISTORIA ECONOMIEI: PRELEGERI, BIBLIOGRAFIE, ÎNTREBĂRI ŞI TEME DE ANALIZĂ. TEXTE ESENŢIALE

 
  ECONOMICA
   
  978-973-610-952-2
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea faptelor, fenomenelor şi proceselor economice în dinamica lor istorică, prin relevarea celor mai importante invenţii şi inovaţii, economice care au marcat, de-a lungul timpului, societatea umană. S-a avut în vedere, în special, rolul şi importanţa economiei de piaţă, care a apărut din cele mai vechi timpuri, a funcţionat, în ponderi şi forme specifice, în toate epocile istorice, a contribuit la eliminarea autarhismului economic şi a asigurat modernizarea şi modernitatea societăţii umane. Fiind o lucrare destinată formării şi pregătirii viitorilor economişti, am urmărit înţelegerea, de către studenţi a realizărilor, performanţelor şi eşecurilor economice înregistrate de societate de-a lungul timpului. Am încercat să dăm o dimensiune pragmatică, discursului didactic, prin stabilirea unei relaţii funcţionale între trecutul, prezentul şi viitorul economiei şi, mai ales, prin explicarea actualităţii şi repetabilităţii unor fapte şi fenomene economice. În acelaşi timp am urmărit complementaritatea cu celelalte discipline teoretice şi aplicativ-practice care contribuie la pregătirea performantă a viitorilor economişti.