BUCILĂ Florin, DULAMĂ Maria Eliza, ILOVAN Oana-Ramona
TENDINŢE ACTUALE ÎN PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI, VOLUMUL 7

 
  GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  978-973-610-924-9 SPECIFIC 978-973-610-925-6 GENERAL
  2009
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Volumul 7 din „Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea geografiei/Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” cuprinde secţiunile conferinţei omonime, care a avut loc la Cluj-Napoca, la Facultatea de Geografie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, în noiembrie 2008 (Acest eveniment ştiinţific a fost organizat de Facultatea de Geografie, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din Universitatea „Babeş-Bolyai”, şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj).